Thứ Năm, Tháng Hai 2, 2023
- Quảng cáo -
HomeGAME ĐÁNH BÀIThẻ GATE nạp được những game nào?

Thẻ GATE nạp được những game nào?


STT Tên sản phẩm, dịch vụ NPH Website 1 Tam Quốc Chí ASIASOFT http://2d.3qc.vn 2 Loong Online http://loong.dzogame.vn 3 Vua Săn Cá HOÀNG LINH Vuasanca.vn 4 Săn Rồng Vàng Sanrongvang.vn 5 Cửu Âm Chân Kinh GOSU cuuam.vn 6 Cửu Âm Truyền Kỳ cuuamtruyenky.vn 7 Đại Anh Hùng daianhhung.vn 8 Dũng sĩ hesman – Huyền thoại bất tử www.dungsihesman.vn 9 Maã đạp thiên quân www.mdtq.vn 10 Chí tôn võ lâm GMOB http://volam.vgpjsc.vn 11 3QVL-Vua tam quốc Go http://3qvl.vn 12 Học viên thú cưng http://hocvienthucung.vn 13 Liên quân Manga http://lienquanmanga.vn 14 Tam quốc phán xử http://tamquocphanxu.vn 15 Tào tháo PK http://taothaopk.vn 16 Thông thiên Mobi http://thongthien.vgpjsc.vn 17 Võ lâm tuyệt kỹ http://vltk.vgpjsc.vn 18 Vương quốc may mắn http://vqmm.vn  19 Vũ điệu đam mê http://teamobi.vn 20 Chú bé rồng http://teamobi.vn 21 Hạm Đội THỦ ĐÔ http://hamdoi.vn 22 Bida online www.bidaonline.com 23 Cờ Thủ www.cothu.vn 24 Pay.gviet.vn http://thudomultimedia.vn 25 VTV CAB https://www.vtvcab.vn/ 26 Vua hải tặc 568E haitac.568play.vn 27 Naturo Naturo.568play.vn 28 Truyền thuyết phong bạc pb.568play.vn 29 Exu Id.568play.vn 30 Ngộ không truyền kỳ VCCORP https://ngokhong.sohagame.vn 31 Ngạo kiếm https://ngaokiem.sohagame.vn/ 32 Ngự kiếm phi thiên https://ngukiemphithien.vn/ 33 Đại minh chủ https://minhchu.sohagame.vn/ 34 Đông tà tây độc https://dongtataydoc.vn/ 35 Bem Bem https://bem2.vn/ 36 iGà Soha https://iga.soha.vn 37 Mộng Võ Lâm https://mongvolam.vn/ 38 Lục Địa Huyền Bí https://lucdia.vn/ 39 Võ Thánh https://vothanh.vn/ 40 Chiến kỵ tiên phong https://chienky.vn/ 41 Vô địch tam quốc https://vodichtamquoc.vn/ 42 Hải tặc bóng đêm https://haitacbongdem.vn/ 43 Võ lâm anh hùng truyện https://kimdungquanhiep.vn/ 44 Manga go https://mangago.vn/ 45 Tam quốc thần truyện   https://tamquocquananh.vn 46 Vua thiên hạ   https://vuathienha.vn 47 Siêu thần chiến tướng   https://sieuthan.vn 48 Tây du phong thần ký   https://taydu3d.vn 49 Soái vương Mobile   https://soaivuong.vn 50 Nữ Vương nổi loạn   https://nuvuongnoiloan.vn 51 Ngọa Long đại chiến   https://ngoalongdaichien.vn 52 Liên minh bóng tối   https://lienminhbongtoi.vn 53 Tiểu tiểu ngũ hổ tướng   https://nguhotuong.vn 54 Tiêu dao giang hồ   https://tieudaogiangho.vn 55 Huyết chiến thiên hạ   https://huyetchienthienha.vn 56 Tân Vương thiên hạ   https://tanvuongthienha.vn 57 Siêu sao sân cỏ   https://sieusaosanco.vn/ 58 Võ thần vô song   https://Vothanvosong.vn 59 Thần Kiếm 3D   https://thankiem3d.vn 60 Tam Quốc Liên Kích   https://tamquoclienkich.vn 61 Chí Tôn Võ Lâm VGP https://nap.chitonvolam.com 62 Tào Tháo PK https://nap.taothaopk.vn 63 Học Viện Thú Cưng https://nap.hocvienthucung.vn 64 Võ Lâm Tuyệt Kỹ https://nap.volamtuyetky.com 65 Tam Quốc Phán Xử https://napxu.tamquocphanxu.vn 66 3QVL – Vua Tam Quốc GO https://nap.3qvl.vn 67 Liên Quân Manga http://nap.lienquanmanga.vn 68 Kỳ vương http://kyvuong.mobi 69 Công Thành Xưng Đế Mobile https://nap.vgplay.vn/congthanh 70 Kiếm Đạo Độc Tôn https://nap.vgplay.vn/kddt 71 Tuyệt Học Võ Lâm https://nap.vgplay.vn/thvl 72 Chí tôn 3D https://chiton3d.vgplay.vn  73 Tam giới anh hùng https://tamgioi.vgplay.vn 74 Kỷ nguyên thiên sứ VGP https://knts.vgplay.vn 75 Linh kiếm 3D- Hiệp khách chi mộng https://linhkiem.vgpplay.vn 76 Tam Quốc Chí VT108 http://2d.3qc.vn 77 Loong Online http://loong.dzogame.vn 78 Công thành xưng đế VINIX http://xungde.somo.vn 79 A Tào đứng lại YGAME www.ygame.vn 80 Phi tiên Mobile www.ygame.vn 81 Đấu Trường Anh Hùng https://dautruong.ygame.vn/#1 82 Đấu Trường Tây Du www.taydu.ygame.vn 83 Thiên Hạ Ngũ Tuyệt www.ngutuyet.ygame.vn  84 Kiếm Tiên 3D www.kiemtien3D.ygame.vn  85 Côngr game TPT http://tptgame.vn 86 Boom bá online MYG http://Boomba.vn 87 Đả tam quốc (Down Three Kingdoms) www.datamquoc.com 88 Tốc chiến http://tocchien.vn 89 FPT PLAY FPT PLAY https://fptpplay.vn 90 FSHARE https://fshare.vn 91 Vua pháp thuật VTCONLINE www.vuaphapthuat.zooz.vn

http://vuaphapthuat.go.vn 92 Lineages II Revolution https://l2r.vn/ 93 Phong vân Truyền kỳ CMN pvtq.kul.vn 94 Touch online CMN touch.kul.vn 95 Hotstep mobile/ web CMN hotstep.kul.vn

hostep2.kul.vn 96 Game of Dragon CMN Gameofdragons.vn 97 Bang Bang CMN bangbang1.vn

Bangbang.vn 98 Cửu thiên phong thần CMN cuuthienphongthan.vn 99 InuYasha CMN http://inuyasha.vn 100 Ongame VDCNET2E https://ongame.vn 101 Con đường tơ lụa VDCNET2E http://cdtl.ongame.vn 102 Phần mềm máy tính VIETPN https://vietpn.com 103 Baảy viên ngọc rồng VGG http://db.choi.vn 104 Tiếu ngạo giang hồ VGG http://tieungao.choi.vn 105 Làng lá mobile VGG http://naturo.choi.vn 106 Doicard   https://doicard.vn 107 Trò chơi thợ săn cá TPC www.thosanca.vn 108 Web đọc truyện Black Hole https://doctruyenplus.com 109 Ỷ thiên 3D GAMOTA www.///ythien.gamota.com 110 Anh hùng xạ điêu Gamota GAMOTA ww.//ahxd.gamota.com 111 Kiếm đạo phong vân GAMOTA ww://kiemdaophongvan.gamota.com 112 Tru tiên 3D GAMOTA www.///trutien.gamota.com 113 Tứ đại danh bổ GAMOTA www.///tudaidanhbo.gamota.com 114 Hiệp khách GAMOTA www.///tudaidanhbo.gamota.com 115 Thông thiên tây du GAMOTA www.///tienhiep.gamota.com 116 Kiếm vũ Mobi GAMOTA www.///kiemvu.gamota.com 117 Kiếm hiệp truyền kỳ GAMOTA www.///kiemhiep.gamota.com 118 Tiên kiếm kỳ duyên GAMOTA www.///tienkiemkyduyen.gamota.com 119 Coông thành tam quốc GAMOTA www.///tudaidanhbo.gamota.com 120 Chân long thiên tử GAMOTA www.///cltt.gamota.com 121 Tần kiếm GAMOTA www.///tankiem.gamota.com 122 Touch mobile gamota GAMOTA www.///Touch.gamota.com 123 Truyền thuyết rồng 3D GAMOTA www.///daybreak.gamota.com 124 Đấu trường Vainglory GAMOTA www.///Vainglory.gamota.com 125 Ngạo Thiên GAMOTA https://ngaothien.gamota.com 126 Hiệp khách giang hồ GAMOTA https://hkgh.gamota.com 127 Đấu Trường Vinh Quang GAMOTA www.aog.gamota.vn  128 Tam Quốc Liệt Truyện GAMOTA www.tqlt.gamota.vn 129 Liên Minh Sinh Tồn GAMOTA www.sh.gamota.vn 130 Thần Khúc Mobile GAMOTA www.thankhuc.gamota.vn 131 LORDS MOBILE GAMOTA http://lordsmobile.igg.gamota.com 132 Giang  Hồ Ngoại Truyện GAMOTA https://giangho.gamota.com/ 133 AxE: ALLIANCE X EMPIRE VIỆT NAM  GAMOTA https://axe.gamota.com

 

134 CASTLE CLASH: QUYẾT CHIẾN GAMOTA www.castleclash.gamota.com   135 Mobile Royale – Chiến Dịch Hoàng Gia GAMOTA www.mobileroyale.gamota.com 136 Hiên Viên Mobile GAMOTA  https://hienvien.gamota.com/ 137 Hoa Tiên Kiếp Gamota GAMOTA https://htk.gamota.com/ 138 Tần Mỹ Nhân GAMOTA https://tmn.gamota.com/ 139 Kiếm Động 3D GAMOTA https://kdct.gamota.com/ 140 Kiếm Đế 3D GAMOTA https://kiemde3d.gamota.com 141 Tiên Duyên Kiếm GAMOTA https://tdk.gamota.com 142 Tiên Vực Mobile GAMOTA Tienvuc.gamota.com 143 Guns of Glory – Xạ thủ vinh quang GAMOTA Gog.gamota.com 144 Doctruyenplus BLACK HOLE https://doctruyenplus.com 145 Đế vương bá nghiệp ONE WORLD http://devuongbn.123game.vn 146 Hồi đáo tam quốc http://hoidaotq.123game.vn 147 Thaần thoại võ lâm http://thanthoaivl.123game.vn 148 Thiên cục http://thiencuc.123game.vn 149 Vạn tướng trận http://vantuong.123game.vn 150 Võ thần triệu tử long http://vothantl.123game.vn/slosebeta 151 Thế giới ngầm www.thegioingam.123game.vn 152 Thần vương Mobile www.thanvuong.123game.vn 153 Liên minh Doa www.lienminhdoa.vn 154 Tam quốc tướng BTS http://bachtuocso.vn 155 Bắn cá phát lộc http://bachtuocso.vn 156 Rồng chiến Bảo Ninh www.rongchien.vn 157 Đại Chiến Thần Ma 1618Play daichienthanma.com 158 Lục Giới Tranh Bá lucgioitranhba.com 159 Anh Hùng Võ Lâm anhhungvolam.com 160 Kiếm Khách Giang Hồ kiemkhachgiangho.mobi 161 Huyền thoại tam quốc http://httq.1618play.vn 162 Cực Phẩm Tu Tiên www.cptt.1618play.vn 163 Thánh Linh 3D www.ts3d.1618play.vn 164 Nhất Kiếm Đoạn Tình www.nhatkiemdoantinh.1618play.vn 165 Clip tv Bạch Minh http://cliptv.vn 166 Waka Bạch Minh http://Waka.vn 167 Nhac.vn Bạch Minh http://nhac.vn 168 Mobiz Mobiz http://mobiz.vn 169 Kim Dung truyện Vega http://Gaba.vn 170 Biệt Đội Chibi Vega http://bd.gaba.vn 171 Ta là vua Vega http://vua.gaba.vn 172 Chân Long 2016 Vega http://chanlong.gaba.vn 173 7 Viên Ngọc Rồng Vega http://luonglong.gaba.vn 174 Bá đạo Anh hùng Vega http://badao.gaba.vn 175 Học Viện Ninja Vega http://na.gaba.vn 176 Tiểu bá vương Vega http://tbv.gaba.vn 177 Luận Kiếm Giang Hồ Vega http://luankiem.gaba.vn 178 Chiến Thần mobile Vega http://chienthan.gaba.vn 179 Võ Thần 3D Vega http://vothan.gaba.vn. 180 Bá đạo 3Q Vega http://3q.gaba.vn 181 Ngự Long truyền kỳ Vega http://ngulong.gaba.vn 182 Phần mềm hỗ trợ COG http://vieauto.com/ 183 Monster – Hồi Sinh Thành Quái Vật Fujigame https://fujigame.vn

http://remonster.vn 184 xtv.vn XTV https://xtv.vn  185 Đại chúa tể daichuate.xtv.vn

daichuate.vn 186 Cung đình phân tranh cungdinh.xtv.vn 187 Tam sinh kiếp www.tamsinhkiep.vn  188 Chiến thần chi nộ www.chienthanchino.vn 189 Poke Tối thượng     190 Đẳng cấp thú cưng   http://dangcapthucung.joygame.vn  191 SPAY SPAY http://cms.spay.gate.com/cmspay

http://api.spaygate.com/VPGservice.ams 192 http://100d.mobi/ 100Do http://100d.mobi/ 193 Hoành Tảo Giang Hồ htgh.100d.mobi 194 Ta là quan lão gia www.100d.mobi 195 Anh Hùng Ánh Sáng www.100d.mobi 196 Cổ Mộ Kỳ Duyên Số www.100d.mobi 197 Chiến Hồn Bộ Lạc www.chienhonbolac.100d.mobi 198 Tân Tam Quốc Chí www.tantamquochi.100d.mobi 199 Ông Trùm Thành Phố www.ongtrumthanhpho.100d.mobi  200 Lãnh Chúa đại chiến www.cok.100d.mobi 201 Yong Heroes- Anh Hùng Kỳ Hiệp www. YongHeroes .100d.mobi 202 Thế Giới Cá www. thegioica .100d.mobi 203 Googame.vn GOOPLAY http://googame.vn 204 Kiếm Định Thiên Hạ www.kiemdinhthienha.vn 205 Nope game Finviet www.nopegame.vn  206 Tu tiên kiếm Finviet http://tutienkiem.nopegame.vn  207 Ngộ không truyền kỳ SOHA https://ngokhong.sohagame.vn 208 Ngạo kiếm https://ngaokiem.sohagame.vn/ 209 Ngự kiếm phi thiên https://ngukiemphithien.vn/ 210 Đại minh chủ https://minhchu.sohagame.vn/ 211 Đông tà tây độc https://minhchu.sohagame.vn 212 Bem Bem https://bem2.vn/ 213 iGà Soha https://iga.soha.vn 214 Mộng Võ Lâm https://mongvolam.vn/ 215 Lục Địa Huyền Bí https://lucdia.vn/ 216 Hải tặc bóng đêm https://haitacbongdem.vn/ 217 Võ lâm anh hùng truyện https://kimdungquanhiep.vn/ 218 Manga go https://mangago.vn/ 219 Tam quốc quần anh truyện https://tamquocquananh.vn 220 Siêu Thần Chiến Tướng https://sieuthan.vn/ 221 Soái Vương mobile https://soaivuong.vn/ 222 Nữ Vương Nổi loạn https://nuvuongnoiloan.vn/ 223 Ngọa long đại chiến https://ngoalongdaichien.vn/ 224 Liên minh bóng tối https://lienminhbongtoi.vn/ 225 Tiểu tiểu Ngũ hổ tướng https://nguhotuong.vn 226 Tiêu dao giang hồ https://tieudaogiangho.vn 227 Huyết chiến thiên hạ  https://huyetchienthienha.vn/ 228 Tân Vương thiên hạ https://tanvuongthienha.vn 229 Siêu sao sân cỏ https://sieusaosanco.vn/ 230 Võ thần vô song  https://Vothanvosong.vn 231 Thần Kiếm 3D https://thankiem3d.vn/ 232 Tam Quốc Liên Kích https://tamquoclienkich.vn/ 233 Mộng Kiếm Vương https://mongkiemvuong.vn/ 234 Huynh Đệ! Ta đến đây https://huynhde.vn/ 235 Làng lá phiêu lưu ký https://langla.vn/ 236 Thiên hạ anh hùng https://thah.vn/ 237 Manga siêu quậy https://mangasieuquay.vn/ 238 Chiến thần vô song https://chienthan.vn/ 239 Tam sinh tam thế  https://tsttmobile.vn/ 240 Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh https://gianghohkl.vn/ 241 Cẩm y vệ https://camyve.vn 242 Chiến tướng https://chientuong3q.vn   243 Cổ long quần hiệp truyện https://colongquanhiep.vn/  244 Đế Vương Bá Nghiệp Mobile www.devuongbanghiep.vn 245 Long Đồ Bá Nghiệp www.longdobanghiep.vn 246 Loạn Thế Hồng Nhan www.loanthehongnhan.vn 247 Tiêu Tiêu Tam Quốc Chí www.tieutieutqc.vn 248 Long Chiến Thương Khung www.longchien.vn 249 Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile https://thucson.vn 250 Lục Giới Phi Tiên https://lucgioiphitien.vn 251 ALIVE ALIVE JSC www.alive.com.vn  252 Tendo Tendo https://tendo.vn/ 253 Phoenixgaming Phượng Hoàng http://phoenixgaming69.com/

     + HCM: 15-17, Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

[external_link offset=1]

Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến GATE.

[external_link_head]

[external_link offset=2][external_footer]

Đánh giá post
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments